Teatteri

Don Quijote Don Quijote Don Quijote

Karstulan lukiossa on mahdollista suorittaa erilaisia lukiodiplomeita. Esimerkiksi kuvataiteen lukiodiplomin ja teatteritaiteen lukiodiplomin.

Teatteritaiteen lukiodiplomiTeatteritaiteen lukiodiplomi tehdään yhteistyötä kansalaisopiston ja kunnan järjestämän taiteen perusopetuksen kanssa. Esittävien taiteiden teatteritaiteen opetussuunnitelmasta, hallinnosta, käytännön opetusjärjestelyistä sekä opetusteatterin toiminnasta ja esityksistä vastaa kulttuuritoimi. Tuntiopettajien palkkauksesta vastaa kansalaisopisto. Opetus tapahtuu Nurkkateatterilla.


Kuvataiteen lukiodiplomiKuvataiteen diplomikurssi on tarkoitettu kuvataiteista kiinnostuneille opiskelijoille, jotka aikovat jatkaa opintojaan taidealanoppilaitoksissa. Lukiodiplomikurssi pyritään järjestämään 3. jaksolla ja se vastaa luonteeltaan ylioppilaskirjoituksia. Ennen osallistumista tulee opiskelijalla olla suoritettuna neljä lukion kuvataidekurssia. Kurssi suoritetaan itsenäisesti opettajan valvonnassa ja kirjallinen tehtävä kokeenomaisessa tilanteessa. Opiskelijan tulee suunnitella työnsä ja ratkaista siihen liittyvät ongelmat itsenäisesti. Kurssin laajuus on 38 tuntia, josta alussa 2 tuntia voidaan käyttää tehtäviin ja arviointiperusteisiin tutustumiseen sekä henkilökohtaisen työskentelyaikataulun laatimiseen, noin 30 tuntia kuvalliseen työskentelyyn ja lopuksi 4 tuntia kirjallisen tehtävän suorittamiseen sekä 2 tuntia portfolion kokoamiseen. Opettajalla on oikeus rajata opiskelijan toimintamuotoja, esim. koulurakennuksen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa kuten valokuvaus, videokuvaus.


Ohessa olevat kuvat ovat keväällä 2009 olleesta Don Quijote näytelmästä
© 2009 Karstulan lukio. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.