Karstulan Lukio
Karstulan Lukio

Historia

Yleinen kokous kutsuttiin koolle 2.6.1941 päättämään kannatusyhdistyksen ja koulun perustamisesta. Sodan seurauksena yksityinen Karstulan Yhteiskoulu aloitti toimintansa vasta 1.11.1944. Luokkia oli aluksi kaksi ja koulu toimi kirkonkylän vanhassa koulurakennuksessa.

Vuonna 1945 koulu muutti entisen suojeluskunnan taloon ja koulussa toimi kolme ensimmäistä luokkaa. Koulu laajeni täydelliseksi neliluokkaiseksi keskikouluksi vuonna 1946 ja viisiluokkaiseksi keskikouluksi vuonna 1948.

Uusi koulutalo valmistui vuonna 1949. Suuresta oppilasmäärästä johtuen osa oppitunneista pidettiin kuitenkin edelleen Suojan talossa.

Vuonna 1956 Karstulan Yhteiskoulu sai luvan laajentua kahdeksanluokkaiseksi, joten lukio alkoi. Ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat vuonna 1959.

Karstulan Yhteiskoulusta tuli vuonna 1972 Karstulan kunnan omistama yksityinen oppikoulu ja nimi muuttui Karstulan lukioksi. Kannatusyhdistys lakkautettiin.

Vuonna 1973 Karstulan lukio muuttui kunnan koululaitokseen kuuluvaksi kunnalliseksi lukioksi.