Esittely

Karstulan Lukio on hyvä yleislukio. Opiskelija voi painottaa opiskelussaan kieliä, joita englannin ja ruotsin lisäksi ovat saksa, ranska, espanja ja venäjä. Juuri valmistunut jäähalli aivan koulu vieressä tarjoaa mahdollisuuden jääliikunnan harrastamiseen ja myös liikuntapainotteisuuden. Tietotekniikassa on mahdollista suorittaa Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelykursseja. Laaja valikoima taito- ja taideaineiden kursseja ja lukiodiplomien suorittamismahdollisuus sopivat teoreettisten kurssien vastapainoksi.

Yhtenä diplomikurssina on teatteritaide, joka järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Teatteritaiteen lukiodiplomin suorittamiseen vaaditaan kolme 38 tunnin pituista teatteritaiteen, ilmaisutaidon tai draaman kurssia, joista yhden tulisi olla teatterikirjallisuuteen tai teatteritietouteen keskittyvä. Hyväksyttäviä kursseja ovat Karstulassa kansalaisopiston ja kulttuuritoimen Nurkkateatterilla järjestämät teatteri-ilmaisun perusopetuksen kurssit tai vastaavasti kansalaisopiston näytelmäpiirit myös lähikunnissa. Myös koulujen ilmaisutaidon tunnit voidaan hyväksyä näiksi kursseiksi. Suorituksista tulee olla oppilaitoksen allekirjoittama todistus.

Teknologiakeskus Ropotin tiloissa on puun ja metallin käsittelyä varten ajanmukaiset ja hyvin varustellut tilat, missä teknisen työn kursseille on erinomainen mahdollisuus toteutua nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen. Samat tilat mahdollistavat my?s ammattioppilaitosyhteistyön ja toisen asteen opinnot eriasteisista yhdistelmäopinnoista aina kaksoistutkintoon. Syksystä 2006 alkaen lukiossamme voi opiskella myös aikuislukion opetussuunnitelmaa.